Kennisbank

Http

HTTP is de afkorting van HyperText Transfer Protocol. HTTP is het protocol dat de basis vormt van het huidige internet. Het protocol beschrijft de manier waarop pagina's ingeladen worden en hoe software, zoals een browser, hier op dient te reageren.

In het protocol van HTTP zijn codes vastgelegd, die feitelijk een verkort antwoord zijn vanaf een server naar de gebruiker toe. De gebruiker heeft daar in principe nooit rechtstreeks mee te maken, maar vrijwel iedereen heeft wel eens een zogenaamde '404'-melding gezien. 404 is de HTTP-statuscode voor "Not found" oftewel "Niet gevonden" en wordt toegepast zodra de bezoeker een webadres opent dat niet (meer) klopt.
Een andere HTTP-statuscode dat veel voorkomt is 500, welke staat voor "Internal Server Error"; hiermee wordt vanuit de server aangegeven dat er een fout is opgetreden. De onderliggende fout wordt hiermee echter niet aangegeven.
Als alles correct functioneert zal een server antwoorden met 200: "OK".

Theepot
Een leuke anekdote is dat in de officiële protocolbeschrijving van HTTP een aantal bijzondere statuscode voorkomt, namelijk 418 welke staat voor "I'm a teapot". Deze code is bij wijze van 1-Aprilgrap bedacht als antwoord van een theepot dat het verzoek krijgt om koffie te zetten.