Kennisbank

Domeinnaam

Een domeinnaam is een adres op het internet, of specifieker: een deel van een URL. Door een domeinnaam in te voeren in een browser kan er een website worden bezocht.
Een domeinnaam bestaat in elk geval uit 2 componenten, namelijk de domeinnaam zelf en een zogenaamd top level domain, ook wel afgekort als TLD. In het geval van deze website is "dsj" de domeinnaam en "nl" het top level domain. Er is een derde, optioneel component en dat zijn een of meerdere subdomeinen. Subdomeinen kunnen door de beheerder van een domeinnaam zelf aangemaakt en ingesteld worden, al dan niet in meerdere niveaus (met telkens een punt ertussen).
Van elke TLD is er één organisatie, een zogenoemde registry, dat het uitgeven van domeinnamen beheert, reguleert en organiseert. Voor het .nl-TLD is dat de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, afgekort SIDN.
Bij een registry zijn een of meerdere registrars aangesloten waarbij daadwerkelijk een domeinnaam kan worden geregistreerd; dit kan niet rechtstreeks bij de registry aangezien zij onafhankelijk geacht wordt.

Een domeinnaam is in feite een label dat verwijst naar een server bij een webhostingprovider. Het koppelen van een domeinnaam aan een server gebeurt middels DNS-records. DNS is de afkorting van Domain Name System en is een protocol waarin afgesproken is op welke wijze in DNS-records de link gelegd wordt tussen een domeinnaam en een server. Dit geldt niet alleen voor het routeren van regulier websitebezoek maar ook voor e-mail.